Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області

Нормативна база ЗНО

ЗАКОНИ УКРАЇНИ


від 01.07.2014 №1556-VII Закон України «Про вищу освіту»

Ст. 44 Закону унормовує питання щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів.
Ст. 45 Закону регламентує питання, пов’язані з підготовкою та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання на законодавчому рівні

від 13.05.1999 №651-XIV Закон України «Про загальну середню освіту»

Ст. 35 Закону регламентує питання щодо проведення державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, зокрема встановлює компетенцію Міністерства освіти і науки України щодо визначення її змісту, форм і порядку проведення

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


від 25.09.2008 № 857 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»

Пп. 1 п. 4 указу доручено Кабінету Міністрів України вжити заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази проведення зовнішнього незалежного оцінювання

від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

Пп. 5 п. 1. указу Кабінету Міністрів України доручено забезпечити вчасне і в повному обсязі фінансування заходів з проведення зовнішнього незалежного оцінювання, вжити заходи щодо організаційного, кадрового та нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання
П. 6 указу доручено Раді міністрівАвтономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходи щодо створення належних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, забезпечення організованого підвезення учасників оцінювання із числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування

від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

Пп. 4 п. 1 указу запроваджено перехід до проведення вступних випробувань до вищих навчальних закладів шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


від 18.11.2015 № 985 «Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти»

Постановою затверджено схему оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти

від 15.04.2015 № 222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання» 

Постановою визначено механізм залучення Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до виконання робіт і надання послуг, пов’язаних із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, а також унормовано питання оплати праці залучених працівників за їх основним місцем роботи.

від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 

Постановою до платних послуг у сфері освітньої діяльності віднесено підготовку до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання, проведення Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами пробного зовнішнього незалежного оцінювання

від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» 

Постановою затверджено Положення про Український центр оцінювання якості освіти

від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти». 

Постановою ухвалено рішення щодо створення Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також затверджено Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Цим Порядком визначено механізм проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


від 09.02.2018 №118 «Про провеження першого циклу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної кометентностей випускників початкової школи» 

Наказом визначено терміни проведення моніторингу читацької та математичної компетенції випускників початкової школи, затверджено перелік закладів освіти, де проходитиме моніторинг

від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

Наказом затверджено Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, яким , зокрема, визначено коло осіб, які можуть брати участь в зовнішньому оцінюванні, їх права та обов’язки, суб’єкти проведення зовнішнього оцінювання та їх функції, унормовано основні засади проведення зовнішнього оцінювання, порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, визначення результатів, подання і розгляду апеляційних заяв та ознайомлення заявників з прийнятими рішеннями, визначено категорії осіб, які можуть брати участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання. Також цим Наказом затверджено зразок та Технічний опис Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, Інформаційної картки до нього.

від 29.08.2016 № 1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» 

Наказом затверджено Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форму первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», визначено перелік документів, які можуть підтверджувати факт захворювання або наявність патологічного стану, через які особа не змогла взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні

від 18.03.2016 № 288/189 (спільний з МВС) «Деякі питання охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України»

Наказом визначено дії працівника підрозділу поліції охорони Національної поліції України під час виконання охоронних функцій у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання

від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» 


від 11.12.2015 № 1277 «Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання» 

Наказом визначено механізм проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема унормовано вимоги до процедури реєстрації осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, права та обов’язки учасників, функціонування тимчасових пунктів, джерела фінансування

від 26.10.2015 № 1107 «Про закріплення зон обслуговування за регіональними центрами оцінювання якості освіти»

Наказом здійснено розподіл між регіональними центрами оцінювання якості освіти областей для обслуговування

від 16.03.2015 №299 «Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання» 


від 03.02.2015 № 85 «Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання» 

Наказом визначено послідовність дій Українського, регіональних центрів оцінювання якості освіти та структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і навчальних закладів під час створення пунктів реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів перевірки, вимоги до їх формування

від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» 

Наказом затверджено Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, пункт 3 розділу ІІ якого передбачає проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання

від 26.12.2014 №1526 «Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання» 

Наказом затверджено Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

від 01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» 

Наказом затверджено Програму зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, яка є чинною до 31 липня 2017 року

від 16.01.2014 № 35 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання» 

Наказом визначено процедуру виготовлення дубліката сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання в разі його втрати або пошкодження, зазначено порядок подання відповідної заяви та перелік необхідних документів

від 25.11.2011 № 1354 «Про затвердження Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів» 

Наказом затверджено Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, де визначено етапи проведення зовнішнього незалежного оцінювання, на яких здійснюється громадське спостереження, порядок допуску громадських спостерігачів на об'єкти спостереження, унормовано питання організації громадського спостереження, процедуру їх реєстрації та координації діяльності

НАКАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


від 22.12.2017 № 178 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт з української мови і літератури, історії України та математики для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля» 

Наказом затверджено загальні характеристики сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з української мови і літератури, історії України та математики для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля. У характеристиках визначено структуру, час виконання сертифікаційних робіт, кількість і форми завдань, схеми нарахування балів за їх виконання

від 01.02.2017 № 16 «Про затвердження документів, що регламентують порядок обробки реєстраційних матеріалів» (витяг) 

Регламентом роботи пункту обробки реєстраційних документів у 2017 році, затвердженим цим наказом, визначено сукупність правил і норм, що врегульовують особливості функціонування пункту обробки реєстраційних документів, зокрема: строки обробки реєстраційних документів, вимоги до облаштування пункту обробки, порядок опрацювання реєстраційних документів та інформування про результати реєстрації, порядок залучення працівників до роботи в пунктах реєстрації.

 

від 24.05.2016 № 99«Про затвердження Методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів)» 

Наказом затверджено Методику переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів)

від 15.02.2016 № 36 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію Українського центру оцінювання якості освіти» освіти»

Наказом затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Українського центру оцінювання якості освіти

від 26.11.2015 № 95 «Про затвердження Умов участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання» 

Наказом затверджено Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, де визначено особливості подання особами документів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання під час додаткової сесії

від 23.03.2015 № 24 «Про затвердження Порядку видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт» 

Наказом затверджено Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт, де визначено процедуру ознайомлення учасників зовнішнього незалежного оцінювання зі своєю сертифікаційною роботою та видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт

від 24.04.2014 № 36 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Українському центрі оцінювання якості освіти» 

Наказом затверджено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Українському центрі оцінювання якості освіти, визначено спеціальний структурний підрозділ, який відповідає за опрацювання запитів на інформацію.