Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області

Інформація про відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області

Основні завдання відділу освіти, молоді та спорту:

1.Реалізація державної політики в галузі освіти, молодіжної політики та спорту на території Гадяцької  міської ради з урахуванням особливостей її соціально-культурного середовища. Координація діяльності, фізкультурно-спортивних закладів та закладів освіти, що належать до сфери управління міської ради, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.Аналіз стану освіти, молоді та спорту на території Гадяцької  міської ради, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої освіти, молодіжної політики та спорту, удосконалення мережі відповідних освітніх закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти, молоді та спорту.

3.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти.

4.Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території Гадяцької міської ради.

5.Управління закладами та установами освіти, що є комунальною власністю і знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту. Навчально-методичне керівництво закладів та установ освіти, що знаходяться на території Гадяцької міської ради і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація їх діяльності.

6.Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, науки та освіти. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

7.Комплектування закладів та установ освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами,  їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів загальної середньої та дошкільної освіти, розташованих на території Гадяцької  міської ради.

9.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і відділу освіти, молоді та спорту.

10.Організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей у закладах системи освіти, а також дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

11.Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

12.Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання  корупції.

13.Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.  

14.Здійснення міжнародного співробітництва.

15.Забезпечення реалізації державної сімейної політики.

Структурними підрозділами відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради є централізована бухгалтерія, яку створено 12 січня 2016 року (головний бухгалтер Калевич Наталія Володимирівна) та господарська група, яку створено 15 січня 2016 року (інженер Тарасенко Валентина Іванівна).

Відповідно до рішення сьомої сесії сьомого скликання Гадяцької міської ради від 14 квітня 2016 року «Про створення методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради» з 01 липня 2016 року розпочав свою роботу методичний  кабінет відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, який є структурним підрозділом відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради. Завідувачем методичного кабінету за погодженням з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського призначено Майбороду Сергія Миколайовича.

У підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради знаходяться: Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4, Гадяцька вечірня (змінна) школа, Біленченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, Оснягівський заклад загальної середньої освіти І ступеня, ЗДО № 2 «Берізка», ЗДО № 6 «Сонечко», ЗДО № 9 «Дзвіночок», ЗДО № 10 «Казка», ЗДО «Веснянка», ЗДО «Первоцвіт», ЗДО "Світанок" с. Біленченківка та комунальна установа «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» Гадяцької міської ради з питань провадження фінансово-господарської діяльності.